Házirend

SQUASH PÁLYA HÁZIREND

A squash pálya területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A használója nem sérthet meg jelen Házirendben foglalt szabályokat.A pálya zavartalan működése érdekében, a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételére egyaránt vonatkozik a házirend betartása.Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, ill. tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni.Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni.A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.A pálya területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A dohányzás Tilos az épületben!

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, ill. a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.Itt figyelembe kell venni minden egyes vendégnek a saját egészségügyi állapotát is.A Squash pálya területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni.

 Speciális szabályok:

A Squash pálya területeire, belépni csak az érvényes belépő kártya rendeltetésszerű használatával lehet. Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített regisztrációs- és adatlapot melyben elfogadja a Squash pálya Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Amennyiben vendégeink bérletet vásárolnak, minden egyes megváltott bérletért 1.500 Ft értékű kaució-t számolunk fel, melyet a Rákóczi Panzió Recepcióján forintban és készpénzben kell kiegyenlíteni. A bérlet felhasználására 2 hónap van, a kártyát személyesen kell visszahozni a panzióba, ekkor a kapott összeget (1.500 Ft-ot) ugyanilyen módon visszafizetjük. Ehhez egy nyilatkozatot biztosítunk, melyet saját kezű aláírásával igazol, hogy a fent említett információkat elfogadta és tudomásul vette.

A pálya foglalásokat csak egész órában lehet igényelni.

A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni. A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (kártya, ütő, stb.) köteles távozáskor a Rákóczi Panzió recepcióján hiánytalanul leadni.

Pálya foglalás:

Regisztráció után, a www.bluesquashclub.hu 

 Ha bármilyen problémája lenne, az alábbi elérhetőségeken tud segítséget kérni:


0620/954-7018 (Kék Tamás)

Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

Mentők (baleset esetén): 104
Tűzoltóság (tűz esetén): 105
Rendőrség (rendbontás esetén): 107
Ált. segélyhívó (bármely esetben): 112

                                                                                                                         Üdvözlettel: A vezetőség